Update på hvor vi er

På turen har vi med oss en "Spot". En satellittmottager som kan brukes i nødstilfeller for å gi beskjed til redningstjenester osv. Forhåpentligvis slipper vi å bruke den til det. I løpet av turen kommer vi til å bruke den til å si ifra hvor vi er og om alt er som det skal være. Vi trykker på en knapp på Spoten, koordinatene våre kobles opp til kartet under og dukker opp som et ikon der vi er (og har vært).